สั่งเลย เบียร์สด


โทรฯ 086 101 3418


โทรฯ 086 836 3636


ราคาดังกล่าวได้รวมหัวกดเบียร์ฟรีจัดส่งในกรุงเทพฯกรณีสั่ง 2 ถังขึ้นไป
นอกพื้นที่บริการ คิดตามระยะทาง

กรณีสั่ง 1 ถังมีค่าขนส่งในกรุงเทพฯและปริมณฑล 800บาท

พนักงาน(ชาย)สำหรับกดเบียร์ค่าบริการ 800 บาทต่องาน/4ชั่วโมง/คน

แก้วพลาสติกใสแบบแข็งอย่างดีขนาด 16ออน ราคาแถวละ 100 บาท(50 ใบ)สามารถชำระค่าใช้จ่ายได้ที่หมายเลขบัญชี

ธ.ออมสิน ธานินทร์ หนูรูปงาม
ประเภท ออมทรัพย์เลขที่ 0203 2502 4790

© 2020 Beersoddelivery. All Rights Reserved | Design by Sila K. T.0895047949