ราคาเบียร์สดวันนี้!!

เบียร์สดช้าง 30ลิตร


ราคา 3,600 บาท

เบียร์สดช้างขนาด 30ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุดมีเหยือกให้ยืมฟรี

เบียร์สดลีโอ 30ลิตร


ราคา 3,800 บาท

เบียร์สดลีโอขนาด 30ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุดมีเหยือกให้ยืมฟรี

เบียร์สดสิงห์ 30ลิตร


ราคา 4,200 บาท

เบียร์สดสิงห์ขนาด 30ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุดมีเหยือกให้ยืมฟรี

เบียร์สดไฮเนเก้น 30ลิตร


ราคา 4,800 บาท

เบียร์สดไฮเนเก้นขนาด 30ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุดมีเหยือกให้ยืมฟรี

เบียร์สดอาซาฮี 30ลิตร


ราคา 4,800 บาท

เบียร์สดอาซาฮีขนาด 30ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุดมีเหยือกให้ยืมฟรี

เบียร์สดเฟเดอร์บอย 20ลิตร


ราคา 3,500 บาท

เบียร์สดเฟเดอร์บอยขนาด 20ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุดมีเหยือกให้ยืมฟรี

HOEGAARDAN DRAUGHT 20ลิตร


ราคา 8,000 บาท

เบียร์สดHOEGAARDAN DRAUGHTขนาด 20ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุดมีเหยือกให้ยืมฟรี

HOEGAARDAN ROSEE 20ลิตร


ราคา 8,500 บาท

เบียร์สดHOEGAARDAN ROSEE 20ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุดมีเหยือกให้ยืมฟรี

เบียร์สดบาวาเรีย Bavaria 20ลิตร


ราคา 5,700 บาท

เบียร์สดบาวาเรีย Bavaria 20ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุดมีเหยือกให้ยืมฟรี

Kristoffel Witte (Witte,5%) 30ลิตร


ราคา 7,600 บาท

Kristoffel Witte (Witte,5%) 30ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุดมีเหยือกให้ยืมฟรี


สั่งเลย เบียร์สด


โทรฯ 086 101 3418


โทรฯ 086 836 3636


ราคาดังกล่าวได้รวมหัวกดเบียร์ฟรีจัดส่งในกรุงเทพฯกรณีสั่ง 2 ถังขึ้นไป
นอกพื้นที่บริการ คิดตามระยะทาง

กรณีสั่ง 1 ถังมีค่าขนส่งในกรุงเทพฯและปริมณฑล 800บาท

พนักงาน(ชาย)สำหรับกดเบียร์ค่าบริการ 800 บาทต่องาน/4ชั่วโมง/คน

แก้วพลาสติกใสแบบแข็งอย่างดีขนาด 16ออน ราคาแถวละ 100 บาท(50 ใบ)สามารถชำระค่าใช้จ่ายได้ที่หมายเลขบัญชี

ธ.ออมสิน ธานินทร์ หนูรูปงาม
ประเภท ออมทรัพย์เลขที่ 0203 2502 4790

© 2020 Beersoddelivery. All Rights Reserved | Design by Sila K. T.0895047949